аЯрЁБс>ўџ (*ўџџџ'џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС5@№Пm bjbjЯ2Я20­X­XSџџџџџџˆ"†††8Ок"Ё ю "$ $ $ $ $ $ D F F F F F F  Rс ЦF $ $ $ $ $ F $ $ [ а а а $ "$ $ D а $ D а 8а  $ і А ш4Ы†F . 0 q 0Ё Їt :Ї ""Ї ($ $ а $ $ $ $ $ F F ""d†Ў """†PROJETO DE RESOLUЧУO NК 002/2010 Acrescenta parсgrafo ao artigo 102 do Regimento Interno da Cтmara Municipal de Carmo do Cajuru – MG A Mesa Diretora que o presente subscreve, no uso de suas funчѕes administrativa e legislativa, consoante lhes facultam a Lei Orgтnica Municipal e o Regimento Interno deste Poder Legislativo, apresenta o seguinte Projeto de Resoluчуo: Art. 1К - Fica acrescido ao art. 102 do Regimento Interno da Cтmara Municipal de Carmo do Cajuru o seguinte parсgrafo: “Art. 102 .................................................................... Ї 2К – As gravaчѕes em сudio das reuniѕes plenсrias serуo disponibilizadas a imprensa, logo apѓs o tщrmino das reuniѕes, mediante requerimento protocolado na Secretaria da Cтmara. Art. 2К - Esta resoluчуo entra em vigor na data de sua publicaчуo. Carmo do Cajuru, 08 de Maio de 2010. Roberto de Souza Fonseca Vereador JUSTIFICATIVA As transmissѕes radiofєnicas das sessѕes plenсrias atendem ao princэpio da publicidade em sua amplitude, que щ pertinente aos atos da cтmara, possibilitando aos munэcipes um acompanhamento mais direto dos fatos relacionados com a comunidade, dos trabalhos legislativos, e, ao mesmo tempo, tornando possэvel o exercэcio da fiscalizaчуo da atuaчуo de seus representantes. Carmo do Cajuru, 08 de Maio de 2010. Roberto de Souza Fonseca Vereador PAGE PAGE 2 !"-E†ˆs t { р щ э ю + < > B E ё ђ ѓ ј њ § ў 5 6 ѕэѕэѕчоиодЪХЙЎІЎЙЙЙЙrggXhнyhИuмOJQJ^JaJhИuмOJQJ\aJhИuм5OJQJ\aJhнyhИuм5OJQJ\aJhнyhИuмOJQJ\aJhИuм5OJQJhИuмOJQJh„pУhИuмOJQJh„pУhИuм5OJQJ hИuм5hИuм56\]hИuм hИuмCJh„pУhИuмCJ hИuмaJhИuмCJ$aJ$h„pУhИuмCJ$aJ$!!"†‡ˆs t ь э = > ђ ѓ иЯЪЪЪК­ž“„„„“$„ dh^„ a$gdИuм $dha$gdИuм$„Фdh`„Фa$gdИuм „„Ф^„`„ФgdИuм„„Фdh^„`„ФgdИuмgdИuм„я^„яgdИuм&$d%d'd-DMЦ џцццNЦџOЦџQЦџgdИuм S l §§ѓ 6 7 \ ] v €  ‚ ƒ ‘ ’ “  , - №ссеЭЭШШШШЁШШ–Шсе $dha$gdИuм&$d%d'd-DMЦ џцццNЦџOЦџQЦџgdИuмgdИuм$a$gdИuм $ Цa$gdИuм$ Цdha$gdИuм$„Хdh`„Хa$gdИuм6 7 H K N R X Z \ ] ƒ  ‘ “ ” Н Ц   " ( * , . Q R S T Z [ \ ^ _ e f g іщіщіщіщсдЬСНсВсВНщіщіщіщсдНЎЄžЄžš…u…b$hИuм0JCJOJQJ]mHnHuh0jВhє0JCJOJQJ](jh0jВhє0JCJOJQJU]hє hє0Jjhє0JUhah„pУhИuмOJQJhИuмh„pУhИuмCJ$aJ$hИuмCJ$aJ$hИuм5OJQJ\^JhИuмOJQJhhИuмOJQJaJhИuмOJQJaJ&- . G P Q R S \ ] ^ i j k l m ѓыыццфлефЩЙффф$ Цp#„u]„ua$gdє $„јџ„&`#$a$„h]„h„јџ„&`#$gdИuм$a$gdИuм $ Цa$gdИuмg h i l m ылзгhahєh0jВhє0JCJOJQJ](jh0jВhє0JCJOJQJU].&P :pєАƒ. АШA!АЅ"АŠ#i $ƒ%АААpœ<@ёџ< ИuмNormalCJ_HmHsHtH”@” ИuмTэtulo 4X$$dh$d%d&d'd@&NЦџOЦџPЦџQЦџa$5CJOJQJ\>A@ђџЁ> Fonte parсg. padrуoTi@ѓџГT Tabela normalі4ж l4жaі ,k@єџС, Sem lista4 @ђ4 ИuмRodapщ ЦC†"fC@f ИuмRecuo de corpo de texto$„&^„&a$5OJQJ\8)@Ђ8 ИuмNњmero de pсginarR@"r ИuмRecuo de corpo de texto 2$„7„Хdh^„7`„Хa$OJQJmџџџџ!"†‡ˆstьэ=>ђѓ67\]v€‚ƒ‘’“,-.GPQRS\]^ijkn80€€ј˜0€€p˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€p˜0€€ˆ˜0€€ˆ˜0€€˜0€€ˆ80€€ˆ˜0€€p˜0€€˜0€€˜0€€p˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€p˜0€€˜0€€˜0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€˜@0€€€0t“ 6 g m ѓ - m l !•!”џ•€ъ№SknˆИэ<Sknvƒ.FGRSknъ№SknџџPentium Dual Core E2140хa<_ єИuмSknџ@m`@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡z €џTimes New Roman5€Symbol3& ‡z €џArial7& ‡ ŸVerdana"ёˆ№ФЉЎCцFЙCцFИCцF д д Y№Ѕi ДД24QQ 3ƒq№H)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ<_ џџ PROJETO DE RESOLUЧУO NК 002/2010Pentium Dual Core E2140Pentium Dual Core E2140ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0И˜ Ьиј @L h t € Œ˜ ЈАф!PROJETO DE RESOLUЧУO NК 002/2010icrROJPentium Dual Core E2140ententNormal Pentium Dual Core E21402ntMicrosoft Word 10.0@d‰@Иtк3Ы@ќгt2Ы@ў7ў3ЫдўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hp€ˆ˜  ЈАИ Р эфIntel QA !PROJETO DE RESOLUЧУO NК 002/2010 Tэtulo ўџџџўџџџўџџџ !"#$%&ўџџџ§џџџ)ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF Шь4Ы+€1TableџџџџџџџџWordDocumentџџџџџџџџ0SummaryInformation(џџџџDocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџCompObjџџџџџџџџџџџџnџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFDocumento do Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq